Verklaring over gegevensbescherming

APASSIONATA World GmbH, Kantstraße 24, 10623 Berlijn (in het vervolg aangeduid met: 'Wij') is als exploitant van deze website verantwoordelijk voor de registratie, verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens van de gebruikers (in het vervolg aangeduid met: 'u') betreffende de Duitse wet gegevensbescherming, Bundesdatenschutzgesetzes ('BDSG').

We beschermen uw privacy en uw privé gegevens met inachtneming van de betreffende voorschriften van de BDSG en de Duitse wet voor digitale media, Telemediengesetz ('TMG'). De onderstaande bepalingen voor de gegevensbescherming reguleren de wijze, de omvang en de doeleinden van de registratie en het gebruik van uw persoonsgegevens.

1.    Registratie en gebruik van persoonsgegevens

Gewoonlijk kunt u gebruikmaken van onze online diensten zonder vermelding van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens m.b.t. bepalingen voor de gegevensbescherming verstrekken informatie over uw persoonlijke of zakelijke omstandigheden. Hiertoe behoren vooral uw naam, uw adres of uw e-mailadres.
We registreren en gebruiken uw persoonsgegevens in de regel uitsluitend indien nodig voor het leveren van de door u gewenste diensten (bijv. de bestelling van kaartjes of andere producten) in het kader van het gebruik van onze website.

2.    Het gebruik van tracking tools

Onze website maakt gebruik van Google Analytics en Google AdWords. Het betreft hierbij zogenaamde tracking tools die ons helpen om het internetaanbod interessanter voor u te maken. Met behulp van informatie over uw favoriete activiteiten op de website kunnen we ons internetaanbod aan uw individuele belangstelling aanpassen en bijv. reclame maken die gericht is op uw persoonlijke interesse. Hiervoor gebruiken we op deze website zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw pc worden opgeslagen zodat wij uw internetbrowser kunnen herkennen. Desgewenst kunt u de cookies over het algemeen via de betreffende functies van uw internetbrowser wissen. We wijzen u er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang bruikbaar zijn.

Hieronder beschrijven we het doel en de wijze van functioneren van de door ons benutte tracking tools.

a)    Google Analytics

Google Analytics is een internetanalysedienst die door Google Inc. (in het vervolg aangeduid met: 'Google') in de VS wordt geëxploiteerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Wanneer het anonimiseren van IP-adressen op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de EU of in andere staten die zijn aangesloten bij de Europese Economische Ruimte door Google van te voren afgekort. Alleen bij hoge uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar afgekort. Wij hebben Google opdracht gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor een beoordeling van uw gebruik van onze website, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om ons andere diensten te leveren in verband met het gebruik van de website en het internet. Deze berichten kunnen ook demografische kenmerken bevatten. Uw IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

We wijzen u erop dat op onze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIP();" wordt aangevuld om te garanderen dat uw IP-adres anoniem wordt geregistreerd (IP-Masking). Meer informatie hierover vindt u onder:

http://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Zoals eerder vermeld kunt u het opslaan van cookies in de instellingen van uw browser-software verhinderen. U kunt de registratie van de gegevens die de cookies hebben bewaard over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google ook verhinderen door via de volgende link van Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) de betreffende browser-plugin te downloaden en te installeren.

b)    Google AdWords

De door ons toegepaste Tool Google AdWords Conversion Tracking wordt aangeboden door Google in de VS. Voor Conversion Tracking wordt door Google een cookie benut wanneer u via een advertentie van Apassionata GmbH op Google terechtkomt op onze website. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Wij ontvangen slechts informatie over het totaal aantal gebruikers dat een bepaalde advertentie heeft aangeklikt en op die manier terecht is gekomen op een pagina met de betreffende Conversion Tracking-tag. Wanneer u niet wilt meewerken aan dergelijke trackingprocedures kunt u in de instellingen van uw internetbrowser het automatisch opslaan van cookies deactiveren. Nadere informatie en de verklaring gegevensbescherming van Google kunt u vinden onder:

http://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/,
http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/

3.    Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van bevestigingen | nieuwsbrieven

Wanneer u een bestelling plaatst bij een van onze dienstverleners bij evenementen (bijv. Eventim), ontvangt u eventueel een bevestiging per e-mail. Wanneer u een kaartje voor een van onze evenementen bij Eventim aanschaft, ontvangt u via e-mail informatie over andere, soortgelijke evenementen. U kunt de ontvangst van dergelijke e-mails op elk gewenst moment opzeggen.
Bovendien kunt u op onze homepage een abonnement op onze nieuwsbrief per e-mail nemen. Hiermee informeren wij u over andere evenementen, producten of diensten van ons of onze ondernemingsgroep.
Bij onze nieuwsbrieven per e-mail registreren wij (bijv. door zogenaamde tracking pixels) evt. of een e-mail geopend is en welke links in de betreffende e-mail zijn aangeklikt. Dit doen wij om ons aanbod te verbeteren en meer op uw behoeften af te stemmen. Deze informatie wordt echter alleen samengevoegd verwerkt (bijv. "92% van alle ontvangers heeft de e-mail geopend") zodat we in principe geen conclusies kunnen trekken over het gedrag van afzonderlijke personen. Wanneer u het gebruik van dergelijke gegevens niet wilt aanvaarden, kunt u onze nieuwsbrief opzeggen. Elke e-mail bevat hiertoe een eenvoudige mogelijkheid tot afmelding.

4.    Doorgeven van uw persoonsgegevens

We geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u hiervoor toestemming hebt verstrekt. Het doorgeven van uw gegevens is noodzakelijk voor de levering van onze diensten, of wij zijn hiertoe bevoegd dan wel verplicht op basis van wettelijke voorschriften en/of een desbetreffende aanwijzing van een gerecht of een andere bevoegde instantie.

5.    Hyperlinks naar websites van derden

Onze website kan hyperlinks naar en van websites van derden bevatten. Wanneer u een hyperlink naar een van deze websites volgt, dient u erop te letten dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor de betreffende inhoud of de bepalingen gegevensbescherming. Zorg dat u derhalve op de hoogte bent van de betreffende bepalingen voordat u persoonsgegevens beschikbaar maakt voor een website van derden.

6.    Uw rechten en contact

Met vragen over de gegevensbescherming kunt u altijd terecht bij ons of onze externe functionaris voor gegevensbescherming. Hierbij betreft het:

Advocaat
Stephan Hansen-Oest
Neustadt 56
24939 Flensburg
E-mail: kanzlei@datenschutzfreundlich.de
www.datenschutzfreundlich.de

Stand van deze verklaring over gegevensbescherming: 3 maart 2015